PONÚKAME VYHOTOVENIE:

Ak ide o vyhotovenie energetického certifikátu za účelom štátnej dotácie pre obnovu starších rodinných domov neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme ako dosiahnuť 30% (resp. 60%) úsporu, ktorá je podmienkou pre schválenie štátnej dotácie 14 000 eur (resp. 19.000 eur). Už viac ako 5300 vydaných certifikátov nám prinieslo bohaté skúsenosti s navrhovaním obnoviteľných zdrojov energií a zatepľovacích systémov fasády, podlahy a strechy. Preto pre Váš dom navrhneme najlepšiu možnú úsporu s porovnaním aktuálneho stavu.

BUDOVY, KTORÉ SA DOTÁCIA PRE OBNOVU BUDOV  NEMUSÍ TÝKA, t.j.  NEMUSIA SPĹŇAŤ PODMIENKU VÝZVY PRE DOSIAHNUTIE 30% ÚSPORY :

Pripravované podmienky

  • Opatrenia typu A–  výmena okien, zateplenie obvodového muriva, zateplenie stropu nevykurovaného podkrovia , zateplenie strešného plášťa ,alebo zateplenie  stropu   nevykurovaného suterénu
  • Trvalý pobyt v rodinnom dome už nie je podmienkou získania príspevku
  • Požiadavka na úsporu primárnej energie je min. 30%  – Pozor  toto nie je možne  docieliť   iba  s jedným opatrením zo skupiny A  a  nemáte záujem robiť na dome už  žiadne iné opatrenia. Ako je napr-  rekuperácia tepla, teplené čerpadlo na vykurovanie, fotovoltické panely, solárne panely, klíma na báze  tepleného čerpadla  vzduch  vzduch  atd.
  • Intenzita pomoci je 75% z celkových oprávnených výdavkov,
    do výšky 15.000 Eur. Ak však žiadateľ zrealizuje opatrenia na úsporu primárnej energie nad 60%, má nárok na bonus vo výške 4000 Eur a môže takto získať finančný príspevok až do výšky 19 000 Eur
  • Zrealizované musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A .(Na dosiahnutie 30 % úspory je potrebne urobiť  ďalšie opatrenia napr. zo skupiny B- vykurovanie a ohrev  teplej vody, rekuperácia atd.

 

Dovolili sme si pre vás nachystať pár príkladov rekonštrukcie rodinných domov, ktoré nemusia dosiahnuť úsporu 30%. Ak plánujete urobiť len jednu z vecí, ktoré sú uvedené nižšie, prosíme zákazníkov, aby spozorneli lebo nemusíme dosiahnuť úsporu.

Príklady sa posudzujú  samostatne nie spolu ! 

1.Výmena len  vykurovania, napr. tepelné čerpadlo, rekuperácia tepla, solárne panely, fotovoltaické panely (samotné technológie bez  opatrenia skupiny A,  preplácané nie sú Zrealizované musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A – výmena okien, zateplenie obvodového muriva, zateplenie stropu nevykurovaného podkrovia  ,zateplenie strešného plášta  alebo zateplenie  stropu  suterénu.).

2.Výmena okien a dverí na celom dome.

3.Zateplenie obvodového plášťa-  môže, ale nemusí vyjsť úspora.

4.Zateplenie obvodového plášťa + výmena okien a dverí (strecha už zateplená je a podlaha na teréne sa z technických príčin zatepliť nedá, alebo už je zateplená –  môže, ale nemusí vyjsť úspora).

5.Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu + výmena okien a dverí.

6. Zateplenie strechy  v rovine +  výmena okien a dverí.

7.Nie sú   preplácané nové  prístavby  + plochy, ktoré sú nevykurované.

 

V prípade  že by úspora nevyšla vieme vám pomôcť navrhnúť úsporu 30% aj pri týchto uvedených príkladoch, ale je potreba z vašej strany dovoliť nám navrhnúť viacej vecí, ako sú uvedené v tomto zozname (napr. návrh solárneho panelu, alebo fotovoltaické panely, rekuperácie tepla , zateplenie nezateplených časti , atď.). Táto dotácia nie je určená pre menšie zásahy a rekonštrukcie.Ak už nemáte  záujem nič  nové robiť tak sa nič nedeje vieme narátať aj váš  návrh úprav.Častokrát nám zákazníci volajú a pýtajú sa nás, či im vyjde úspora ak idú napr.  zatepliť  strop a  vymeniť  okná,  alebo  nám povedia nejaký svoj návrh . Naša  skúsenosť a odpoveď pre vás  – drobné úpravy na budove je potrebné  stále  vyrátať. Nie je možné na to odpovedať po telefóne dopredu ! Každý dom je iný . Sú domy, kde úspora vyšla, aj keď menili pár vecí, ale sú také, kde to žiaľ nevyšlo. Našou snahou je stále pomôcť a navrhnúť  opatrenia tak ,aby to vyšlo. Túto odpoveď  zistíme na 100% až  po vyrátaní vstupných údajov.

 

ENERGETICKÝ
CERTIFIKÁT

energetický certifikát

U nás vám energetický certifikát spracujú iba odborne spôsobilé osoby. Dbáme na to, aby každý energetický certifikát bol vyhotovený kvalitne, čestne a odborne. Je potrebné si uvedomiť to, že energetický certifikát sa registruje online na portály ministerstva dopravy a rozvoja. V prípade nepravdivých vstupných údajov a následne chybného výpočtu už registrovaného certifikátu zmena nie je možná a žiadatelia o dotáciu na A0 pre rodinné domy  budú mať žiadosť automaticky zamietnutú! U nás vám energetický certifikát vyhotovíme na základe skutkového stavu – všetky zmeny, ktoré ste urobili a nie sú zahrnuté v projektovej dokumentácii, budú zahrnuté vo výpočte.

 

ENERGETICKÝ-CERTIFIKÁT
AUDIT, POSUDOK

Neviete ako postaviť váš rodinný dom tak, aby spĺňal energetickú triedu A0? Neváhajte nás kontaktovať. Máme bohaté skúsenosti s vypracovaním energetických posudkov – certifikátov na schválenie dotácií z eurofondov aj pre rodinné domy s  energetickou triedou A0, alebo aj minimálnu požiadavku A1. Vieme navrhnúť dopredu všetky obalové konštrukcie rodinného domu tak, aby vaša žiadosť pre dotáciu na rodinné domy s energetickou triedou A0 bola schválená. Navrhneme aj technológiu vykurovania a zistíme, čo je pre váš dom najlepšie a najúspornejšie (napr. fotovoltaické panely, solárne panely,  rekuperácia tepla, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu..atď.)

 

TERMOVÍZNE
MERANIE

Termovízne meranie je bezkontaktné stanovenie povrchových teplôt jednotlivých objektov pomocou špeciálnej kamery.Na termovízne meranie používame najmodrejšiu kameru značky FLIIR, kde dbáme na vysokú teplotnú citlivosť. Cieľom termovízneho merania je presnejšie určiť miesta, kde dochádza k únikom tepla. Výstupom z termovízneho merania sú digitálne snímky, tzv. termogramy, ktoré zobrazujú teplotné pole. Vďaka nášmu termovíznemu meraniu odhalíme úniky tepla a tepelných mostov, či lokalizujeme potenciálny vznik plesní, ktoré porovnávame s normou STN 73 0540-2.

 

PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ
HODNOTENIE

Stavebník, ktorý žiada o stavebné povolenie musí predložiť spolu s projektom ku stavebnému povoleniu aj projektové hodnotenie, v ktorom je výpočet energetickej hospodárnosti budovy.

ČO ZÁKAZNÍCI POVEDALI O NÁS:

AKO SI OBJEDNAŤ NAŠE SLUŽBY?

Ak máte záujem o našu nezáväznú cenovú ponuku na ktorúkoľvek hore uvedenú službu,
neváhajte nás kontaktovať z akéhokoľvek miesta na Slovenska a to buď:

Telefonicky 

0944 231 005

Cez online formulár

Vyplniť formulár

Vypracovaný energetický certifikát si  vyzdvihnete osobne,
alebo vám ho vieme poslať poštou 1 triedou na vami zvolenú adresu po celom Slovenku.

NAŠI SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI:

 Podľa Zákona 555/2005 je energetická certifikácia povinná:

a)  pre budovy, alebo samostatné časti, ktoré  sa predávajú,
alebo prenajímajú nájomcovi
b)  pre  budovy,  v ktorých  viac ako  250  m  celkovej
podlahovej  plochy  užíva  orgán  verejnej  moci  a  verejnosť
ich často navštevuje
c)  pri  dokončení  novej  budovy,  alebo  významnej   obnove
existujúcej budovy

A-G