1 Step 1
OBJEDNÁVKA
Objednávateľ:
Typ a presná adresa budovy, miesto posudzovania:
------------------------------------------------------------------------------------
Podmienky doručenia - kam budeme certifikát-posudok posielať:
Spôsob doručenia:
Spôsob platby:
Spôsob platby:
------------------------------------------------------------------------------------
si u spoločnosti Ing.Juraj Platko (nie sme platcami DPH ), so sídlom Dilongova 5835/6, 080 01 Prešov, IČO: 45708720, DIČ: 1082759227, záväzne objednávam vypracovanie energetického certifikátu/posudku predmetnej budovy, podľa dohody:
Vypisánim tejto objednávky súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely zrealizovania posúdenia. Podľa nového nariadenia GDPR a nového zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.
Týmto prehlasujem, že podklady v písanej a elektronickej forme ako aj ústne informácie, predložené pre spracovanie posúdenia budovy sú pravdivé a zodpovedajú skutočnému stavu. V prípadne poskytnutia nesprávnych údajov na spracovanie energetického certifikátu znášam všetky následky s tým spojené.
keyboard_arrow_leftPreviouS
Nextkeyboard_arrow_right