ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT A1 ALEBO A0 ?

Cieľom mnohých majiteľov budov je získanie energetického certifikátu A0, ktorý vypovedá o dome s takmer nulovou spotrebou energie. Dnes už nie je problém takýto dom postaviť, takže je možné k nemu získať aj príslušný certifikát. Ako získať energetický certifikát A0 sa môžete informovať priamo u nás. Pomôžeme vám navrhnúť všetko  od stavebnej časti  , až po návrh vykurovania a obnoviteľných zdrojov energie. Rovnako sa môžete aj u nás informovať  o podmienkach získania energetického certifikátu domu A1, čo už je od roku 2016 povinnosťou pre všetky nové a rekonštruované domy a energetický certifikát triedy A0 čo je podmienka od roku 2021.

Neváhajte nás kontaktovať na našom tel. čísle 0944 231 005  a my vám pomôžeme navrhnúť váš dom tak, aby spĺňal energetickú triedu A0 alebo A1.Už sa nemusíte obávať, či váš dom prejde kolaudáciou.

ČO JE ENERGETICKÝ AUDIT?

Energetický audit je systematický postup na získanie informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie (v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie). 

ČO JE OBSAHOM ENERGETICKÉHO AUDITU?

audit

Energetický audit zhodnocuje súčasný stav budovy a jej energetickú náročnosť. Výstupom z energetického auditu je písomná správa, ktorá obsahuje informácie ako nájsť najefektívnejšie úspory a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov. Preto je potrebné vnímať ho ako návod (energetickú stratégiu) pre možnosti úspor spotrebiteľov energie.

 

Energetický audit môže byť vypracovaný vo viacerých alternatívnych návrhoch (podľa požiadaviek zákazníka).
Energetický audit slúži ako podklad k projekčným a konštrukčným prácam a tiež ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii budov.

PRE KOHO JE ENERGETICKÝ AUDIT POVINNÝ?

 1. Povinnosť spracovania energetického auditu vyplýva zo zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, platí pre podniky:
  1. s viac ako 250 zamestnancami,
  2. alebo ktorých ročný obrat presahuje 50 mil. EUR,
  3. a/alebo ktorých celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR.

 

 1. Povinnosť spracovania energetického auditu má tiež ten podnikateľ, ktorý nie je malým alebo stredným podnikateľom (Definícia malého a stredného podnikateľa je uvedená v Nariadení Európskej komisie č. 651/2014). Medzi veľké podniky patria aj mnohé zo spoločností, v ktorých 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných verejnými orgánmi.

 

 1. Energetický audit podľa zákona č. 321/2014 Z. z. je potrebné ďalej pravidelne spracovávať najmenej raz za 4 roky.

 

PODKLADY NA SPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY?

22380673_ml-1-1200x450

 Je dobré, ak tieto podklady máte. Nie je nevyhnutné ich mať, ale odzrkadľuje sa od nich cenová ponuka

 • energetické projektové hodnotenie budovy
 • architektúra danej budovy – stavebná časť
 • projekt každej profesii, čo sa bude na budove meniť (vykurovanie,osvetlenie,stavebná časť napr. zateplenie budovy), pôvodný a navrhovaný stav
 • celková podlahová plocha budovy
 • kde sa budova nachádza
 • účel energetického auditu (čerpanie dotácii z eurofondov, zákonný audit, súkromný účel)

V prípade záujmu Vám na základe zistenia Vašich konkrétnych požiadaviek vypracujeme návrh cenovej ponuky a podáme informácie o spôsobe realizácie Energetického auditu. Stačí vyplniť a zaslať e-mailom následovný formulár:

ENERGETICKÉ AUDITY PRE EUROFONDY A DOTÁCIE

Jednou z podmienok získavania dotácií a podporných programov zameraných na zvyšovanie energetickej efektivity a využívania obnoviteľných zdrojov energie je potreba deklarovať ekonomickú efektivitu a úspory projektu. Tieto údaje sa získajú práve spracovaním energetického auditu. Takýmto auditom sa posudzuje plánovaná realizácia, konkrétne jej projektová dokumentácia a rozpočet.

 

SANKCIE

Ak podnik nespĺňa definíciu malých a stredných podnikov, audit je pre neho povinný. Či si povinnosť auditu splnil, má preukázať zaslaním záverečnej správy z auditu do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Tá musí zasielať Európskej únii prehľad podnikov, ktoré si povinnosť splnili. Pre tých, ktorí povinné audity do zákonom stanoveného termínu nebudú mať, zákon ukladá sankciu s dolnou hranicou od 5 000 € do 30 000 €. Ak sa na porušenie povinnosti príde, sankcia bude vždy minimálne 5 000 €.