PONÚKAME VYHOTOVENIE:

Ak ide o vyhotovenie energetického certifikátu za účelom štátnej dotácie pre obnovu starších rodinných domov neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme ako dosiahnuť 30% (resp. 60%) úsporu, ktorá je podmienkou pre schválenie štátnej dotácie 14 000 eur (resp. 19.000 eur). Už viac ako 5300 vydaných certifikátov nám prinieslo bohaté skúsenosti s navrhovaním obnoviteľných zdrojov energií a zatepľovacích systémov fasády, podlahy a strechy. Preto pre Váš dom navrhneme najlepšiu možnú úsporu s porovnaním aktuálneho stavu.

BUDOVY, KTORÝCH SA DOTÁCIA PRE OBNOVU BUDOV NETÝKA, t.j. NESPĹŇAJÚ PODMIENKU VÝZVY PRE DOSIAHNUTIE 30% ÚSPORY:

Dovolili sme si pre vás nachystať pár príkladov rekonštrukcie rodinných domov, ktoré nedosiahnu úsporu 30%. Ak plánujete urobiť len jednu z vecí, ktoré sú uvedené nižšie, prosíme zákazníkov, aby nás nekontaktovali. Žiaľ, nespĺňate podmienky výzvy a nemá zmysel ďalej pokračovať:

 

1.Výmena vykurovania, napr. tepelné čerpadlo, rekuperácia tepla, solárne panely, fotovoltaické panely (samotné technológie bez zateplenia domu – opatrenia skupiny A,  preplácané nie sú).

2.Výmena okien a dverí na celom dome.

3.Zateplenie obvodového plášťa.

4.Zateplenie obvodového plášťa + výmena okien a dverí (strecha už zateplená je a podlaha na teréne sa z technických príčin zatepliť nedá, alebo už je zateplená –  môže, ale nemusí vyjsť úspora).

5.Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu + výmena okien a dverí.

 

Vieme vám pomôcť navrhnúť úsporu 30% aj pri týchto uvedených príkladoch, ale je potreba z vašej strany dovoliť nám navrhnúť viacej vecí, ako sú uvedené v tomto zozname (napr. návrh solárneho panelu, alebo fotovoltaické panely, rekuperácie tepla , zateplenie nezateplených časti , atď.). Táto dotácia nie je určená pre menšie zásahy a rekonštrukcie.

 

Opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať  minimálne 50% celkových oprávnených výdavkov projektu. :

Dávam do pozornosti  dôležitú podmienku, ktoré si určilo Ministerstvo životného prostredia pre štátnu dotáciu pre obnovu budov.

Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A (zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena okien, zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia, zateplenie stropu nevykurovaného suterénu, zateplenie podlahy na teréne) musí predstavovať  minimálne 50% celkových oprávnených výdavkov projektu. (zdroj  www.obnovdom.sk str.11)

Čo sa stane, ak danú podmienku nedodržíte? Budete môcť podať žiadosť o dotáciu? Momentálne to možné je. Môže sa stať, že to ministerstvo neskôr zmení, preto odporúčam sledovať ich stránku.Za akých podmienok bude možné podať žiadosť pre obnovu budov, ak túto podmienku nedodržíte?Najlepšie je to ukázať na konkrétnom príklade. Uvedené ceny v tomto príklade sú  vymyslené. Koľko vám preplatia určuje už priamo Ministerstvo životného prostredia. Preto je potrebné obrátiť sa priamo na nich, nie na nás.

Dajme tomu, že sa rozhodnete vymeniť okná na dome – opatrenie typu A a namontovať si tepelné čerpadlo vzduch voda – opatrenie typu B.S tým že ste dodržali  úsporu 30 %.

Za okná vám preplatí ministerstvo napr. 2 500 eur, za tepelné čerpadlo vám preplatí 7 000 eur.

2 500 + 7 000 = 9 500 eur

Nespĺňate podmienku 50 % celkových nákladov pre opatrenia A. Na to, aby sa žiadosť dala  podať, systém vám sám vyráta sumu, aby sa žiadosť podať dala a to tak, že  vám zníži  opatrenie typu B – tepelné čerpadlo na cenu pod 2 500 eur. Za okná dostanete 2 500 eur, za tepelné čerpadlo dostanete 2 499 eur.    2 500 + 2 499 = 4 999 eur

 

 

ENERGETICKÝ
CERTIFIKÁT

energetický certifikát

U nás vám energetický certifikát spracujú iba odborne spôsobilé osoby. Dbáme na to, aby každý energetický certifikát bol vyhotovený kvalitne, čestne a odborne. Je potrebné si uvedomiť to, že energetický certifikát sa registruje online na portály ministerstva dopravy a rozvoja. V prípade nepravdivých vstupných údajov a následne chybného výpočtu už registrovaného certifikátu zmena nie je možná a žiadatelia o dotáciu na A0 pre rodinné domy  budú mať žiadosť automaticky zamietnutú! U nás vám energetický certifikát vyhotovíme na základe skutkového stavu – všetky zmeny, ktoré ste urobili a nie sú zahrnuté v projektovej dokumentácii, budú zahrnuté vo výpočte.

 

ENERGETICKÝ-CERTIFIKÁT
AUDIT, POSUDOK

Neviete ako postaviť váš rodinný dom tak, aby spĺňal energetickú triedu A0? Neváhajte nás kontaktovať. Máme bohaté skúsenosti s vypracovaním energetických posudkov – certifikátov na schválenie dotácií z eurofondov aj pre rodinné domy s  energetickou triedou A0, alebo aj minimálnu požiadavku A1. Vieme navrhnúť dopredu všetky obalové konštrukcie rodinného domu tak, aby vaša žiadosť pre dotáciu na rodinné domy s energetickou triedou A0 bola schválená. Navrhneme aj technológiu vykurovania a zistíme, čo je pre váš dom najlepšie a najúspornejšie (napr. fotovoltaické panely, solárne panely,  rekuperácia tepla, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu..atď.)

 

TERMOVÍZNE
MERANIE

Termovízne meranie je bezkontaktné stanovenie povrchových teplôt jednotlivých objektov pomocou špeciálnej kamery.Na termovízne meranie používame najmodrejšiu kameru značky FLIIR, kde dbáme na vysokú teplotnú citlivosť. Cieľom termovízneho merania je presnejšie určiť miesta, kde dochádza k únikom tepla. Výstupom z termovízneho merania sú digitálne snímky, tzv. termogramy, ktoré zobrazujú teplotné pole. Vďaka nášmu termovíznemu meraniu odhalíme úniky tepla a tepelných mostov, či lokalizujeme potenciálny vznik plesní, ktoré porovnávame s normou STN 73 0540-2.

 

PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ
HODNOTENIE

Stavebník, ktorý žiada o stavebné povolenie musí predložiť spolu s projektom ku stavebnému povoleniu aj projektové hodnotenie, v ktorom je výpočet energetickej hospodárnosti budovy.

ČO ZÁKAZNÍCI POVEDALI O NÁS:

AKO SI OBJEDNAŤ NAŠE SLUŽBY?

Ak máte záujem o našu nezáväznú cenovú ponuku na ktorúkoľvek hore uvedenú službu,
neváhajte nás kontaktovať z akéhokoľvek miesta na Slovenska a to buď:

Telefonicky 

0944 231 005

Cez online formulár

Vyplniť formulár

Vypracovaný energetický certifikát si  vyzdvihnete osobne,
alebo vám ho vieme poslať poštou 1 triedou na vami zvolenú adresu po celom Slovenku.

NAŠI SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI:

 Podľa Zákona 555/2005 je energetická certifikácia povinná:

a)  pre budovy, alebo samostatné časti, ktoré  sa predávajú,
alebo prenajímajú nájomcovi
b)  pre  budovy,  v ktorých  viac ako  250  m  celkovej
podlahovej  plochy  užíva  orgán  verejnej  moci  a  verejnosť
ich často navštevuje
c)  pri  dokončení  novej  budovy,  alebo  významnej   obnove
existujúcej budovy

A-G