PONÚKAME VYHOTOVENIE:

ENERGETICKÝ
CERTIFIKÁT

energetický certifikát

Ako dlho trvá spracovanie energetického certifikátu? Čo všetko potrebujem na spracovanie certifikátu? Môžem dostať nejakú pokutu?  Všetky otázky aj s odpoveďami nájdete na jednom mieste. Stačí navštíviť našu stránku OTÁZKY.

ENERGETICKÝ
AUDIT, POSUDOK

Skúsenosť s vypracovaním energetických posudkov na schválenie dotácií z eurofondov. Výpočet návratnosti  solárnych kolektorov podľa STN EN 15316-4-3 (ich účinnosť na ohrev teplej vody), použiteľnosť na dotácie z eurofondov, alebo na väčšie firemné projekty.

 

TERMOVÍZNE
MERANIE

Špeciálnym programom a najmodernejšou termokamerou značky FLIR vieme zistiť nadmerné úniky tepla a potenciálny vznik plesní. Namerané hodnoty sú následne porovnávané normou STN 73 0540-2, ktorá sa tým zaoberá. Inými slovami, nie je to určené iba farbami a odhadom!

PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ
HODNOTENIE

Stavebník, ktorý žiada o stavebné povolenie musí predložiť spolu s projektom ku stavebnému povoleniu aj projektové hodnotenie, v ktorom je výpočet energetickej hospodárnosti budovy.

ČO ZÁKAZNÍCI POVEDALI O NÁS:

AKO SI OBJEDNAŤ NAŠE SLUŽBY?

Ak máte záujem o našu nezáväznú cenovú ponuku na ktorúkoľvek hore uvedenú službu,
neváhajte nás kontaktovať z akéhokoľvek miesta na Slovenska a to buď:

Telefonicky 

0944 231 005

Cez online formulár

Vyplniť formulár

Vypracovaný energetický certifikát si  vyzdvihnete osobne,
alebo vám ho vieme poslať poštou 1 triedou na vami zvolenú adresu po celom Slovenku.

NAŠI SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI:

 Podľa Zákona 555/2005 je energetická certifikácia povinná:

a)  pre budovy, alebo samostatné časti, ktoré  sa predávajú,
alebo prenajímajú nájomcovi
b)  pre  budovy,  v ktorých  viac ako  250  m  celkovej
podlahovej  plochy  užíva  orgán  verejnej  moci  a  verejnosť
ich často navštevuje
c)  pri  dokončení  novej  budovy,  alebo  významnej   obnove
existujúcej budovy

A-G