Základné podmienky pre dotáciu obnov dom:

 • požiadavka na úsporu primárnej energie je min. 30%  – nie je možné docieliť iba s jedným opatrením zo skupiny A (Opatrenia typu A – výmena okien, zateplenie obvodového muriva, zateplenie stropu nevykurovaného podkrovia, zateplenie strešného plášťa, alebo zateplenie stropu nevykurovaného suterénu), ak nemáte záujem robiť na dome už žiadne iné opatrenia, ako je napr. – rekuperácia tepla, tepelné čerpadlo na vykurovanie, fotovoltaické panely, solárne panely, klíma na báze tepelného čerpadla vzduch – vzduch, atď.
 • intenzita pomoci je:

a) 80 % celkových oprávnených výdavkov v prípade predloženia žiadosti o platbu s povinnými prílohami do 31. októbra 2024

b) 75 % celkových oprávnených výdavkov v prípade predloženia žiadosti o platbu s povinnými prílohami po 31. októbri 2024

 • zrealizované musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A. Na dosiahnutie 30% úspory je potrebné urobiť aj ďalšie opatrenia, napr. buď zo skupiny A, alebo zo skupiny B – vykurovanie a ohrev teplej vody, rekuperácia atď.
 • úsporu 30% vedia docieliť iba opatrenia typu A, B1.  Všetky ostatné opatrenia ako je zelená strecha, žalúzie, výmena strešnej krytiny, el. batérie, atď. nemajú nič spoločné s úsporou 30%. Tieto opatrenia nie sú ani súčasťou posudzovania v energetickom certifikáte, alebo energetickom hodnotení.

BUDOVY,  KTORÉ NEMUSIA SPĹŇAŤ PODMIENKU VÝZVY PRE DOSIAHNUTIE 30% ÚSPORY:

Dovolili sme si pre vás nachystať pár príkladov rekonštrukcie rodinných domov, ktoré nemusia dosiahnuť úsporu 30%. Ak plánujete urobiť len jednu z vecí, ktoré sú uvedené nižšie, prosíme zákazníkov, aby spozorneli, lebo nemusíme dosiahnúť úsporu.

 

Príklady sa posudzujú samostatne, nie spolu! 

 1. Výmena len vykurovania, napr. tepelné čerpadlo, rekuperácia tepla, solárne panely, fotovoltaické panely (samotné technológie bez opatrenia skupiny A preplácané nie sú). Zrealizované musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A – výmena okien, zateplenie obvodového muriva, zateplenie stropu nevykurovaného podkrovia, zateplenie strešného plášťa, alebo zateplenie stropu suterénu).
 2. Výmena okien a dverí na celom dome.
 3. Zateplenie obvodového plášťa – môže, ale nemusí vyjsť úspora.
 4. Zateplenie obvodového plášťa + výmena okien a dverí (strecha už zateplená je a podlaha na teréne sa z technických príčin zatepliť nedá, alebo už je zateplená –  môže, ale nemusí vyjsť úspora).
 5. Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu + výmena okien a dverí.
 6. Zateplenie strechy v rovine + výmena okien a dverí.
 7. Ak sa rozhodnete izolovať nevykurované časti v dome, alebo ak niekto z nevykurovaného podkrovia – povaly urobí vykurované podkrovie, tak tieto plochy vám nebudú preplácané. Napr. v aktuálnom stave je rodinný dom, ktorý má jedno podlažie. Majiteľ budovy sa rozhodne pristavať druhé podlažie na rodinnom dome, alebo zobytniť nevykurovanú povalu druhého podlažia. Domuruje okná, dvere a zateplí strechu v šikmine. Všetko, čo majiteľ pristaval nové a izoloval, mu nebude preplatené. Preplácajú sa iba staré časti na rodinnom dome a len tie, ktoré sú vykurované.
 8. Zmena vykurovania zo zemného plynu na el. podlahové vykurovanie, čistá elektrina bez tepelného čerpadla – nebude vychádzať úspora.
 9. Zmena vykurovania z kotla na drevo na kotol na zemný plyn – nebude vychádzať úspora.

Záver – aké mám možnosti:

Máte tieto možnosti:

 1. V prípade, že by úspora nevyšla, vieme vám pomôcť navrhnúť úsporu 30% aj pri týchto uvedených príkladoch, ale je potreba z vašej strany dovoliť nám navrhnúť viacero vecí, ako sú uvedené v tomto zozname (napr. návrh solárneho panelu, alebo fotovoltaické panely, rekuperácia tepla, zateplenie nezateplených častí, atď.). Táto dotácia nie je určená pre menšie zásahy a rekonštrukcie.
 2. Vieme narátať aj váš návrh úprav podľa vašich predstáv. Častokrát nám zákazníci volajú a pýtajú sa nás, či im výjde úspora, ak idú napr. zatepliť strop a vymeniť okná, alebo nám povedia nejaký svoj návrh. Naša skúsenosť a odpoveď pre vás – drobné úpravy na budove je potrebné stále prerátať. Nie je možné na to odpovedať po telefóne dopredu! Každý dom je iný. Sú domy, kde úspora vyšla, aj keď menili pár vecí, ale sú také, kde to žiaľ nevyšlo. Našou snahou je stále pomôcť a navrhnúť opatrenia tak, aby to vyšlo. Túto odpoveď zistíme na 100% až po vyrátaní vstupných údajov.
rekonstruckia
Bez názvu
temp_pic_487
Choices