PONÚKAME VYHOTOVENIE:

Ak ide o vyhotovenie energetického certifikátu za účelom štátnej dotácie pre obnovu starších rodinných domov neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme ako dosiahnuť 30% (resp. 60%) úsporu, ktorá je podmienkou pre schválenie štátnej dotácie 14 000 eur (resp. 19.000 eur). Už viac ako 5300 vydaných certifikátov nám prinieslo bohaté skúsenosti s navrhovaním obnoviteľných zdrojov energií a zatepľovacích systémov fasády, podlahy a strechy. Preto pre Váš dom navrhneme najlepšiu možnú úsporu s porovnaním aktuálneho stavu.

ENERGETICKÝ
CERTIFIKÁT

energetický certifikát

U nás vám energetický certifikát spracujú iba odborne spôsobilé osoby. Dbáme na to, aby každý energetický certifikát bol vyhotovený kvalitne, čestne a odborne. Je potrebné si uvedomiť to, že energetický certifikát sa registruje online na portály ministerstva dopravy a rozvoja. V prípade nepravdivých vstupných údajov a následne chybného výpočtu už registrovaného certifikátu zmena nie je možná a žiadatelia o dotáciu na A0 pre rodinné domy  budú mať žiadosť automaticky zamietnutú! U nás vám energetický certifikát vyhotovíme na základe skutkového stavu – všetky zmeny, ktoré ste urobili a nie sú zahrnuté v projektovej dokumentácii, budú zahrnuté vo výpočte.

 

ENERGETICKÝ-CERTIFIKÁT
AUDIT, POSUDOK

Neviete ako postaviť váš rodinný dom tak, aby spĺňal energetickú triedu A0? Neváhajte nás kontaktovať. Máme bohaté skúsenosti s vypracovaním energetických posudkov – certifikátov na schválenie dotácií z eurofondov aj pre rodinné domy s  energetickou triedou A0, alebo aj minimálnu požiadavku A1. Vieme navrhnúť dopredu všetky obalové konštrukcie rodinného domu tak, aby vaša žiadosť pre dotáciu na rodinné domy s energetickou triedou A0 bola schválená. Navrhneme aj technológiu vykurovania a zistíme, čo je pre váš dom najlepšie a najúspornejšie (napr. fotovoltaické panely, solárne panely,  rekuperácia tepla, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu..atď.)

 

TERMOVÍZNE
MERANIE

Termovízne meranie je bezkontaktné stanovenie povrchových teplôt jednotlivých objektov pomocou špeciálnej kamery.Na termovízne meranie používame najmodrejšiu kameru značky FLIIR, kde dbáme na vysokú teplotnú citlivosť. Cieľom termovízneho merania je presnejšie určiť miesta, kde dochádza k únikom tepla. Výstupom z termovízneho merania sú digitálne snímky, tzv. termogramy, ktoré zobrazujú teplotné pole. Vďaka nášmu termovíznemu meraniu odhalíme úniky tepla a tepelných mostov, či lokalizujeme potenciálny vznik plesní, ktoré porovnávame s normou STN 73 0540-2.

 

PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ
HODNOTENIE

Stavebník, ktorý žiada o stavebné povolenie musí predložiť spolu s projektom ku stavebnému povoleniu aj projektové hodnotenie, v ktorom je výpočet energetickej hospodárnosti budovy.

ČO ZÁKAZNÍCI POVEDALI O NÁS:

AKO SI OBJEDNAŤ NAŠE SLUŽBY?

Ak máte záujem o našu nezáväznú cenovú ponuku na ktorúkoľvek hore uvedenú službu,
neváhajte nás kontaktovať z akéhokoľvek miesta na Slovenska a to buď:

Telefonicky 

0944 231 005

Cez online formulár

Vyplniť formulár

Vypracovaný energetický certifikát si  vyzdvihnete osobne,
alebo vám ho vieme poslať poštou 1 triedou na vami zvolenú adresu po celom Slovenku.

NAŠI SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI:

 Podľa Zákona 555/2005 je energetická certifikácia povinná:

a)  pre budovy, alebo samostatné časti, ktoré  sa predávajú,
alebo prenajímajú nájomcovi
b)  pre  budovy,  v ktorých  viac ako  250  m  celkovej
podlahovej  plochy  užíva  orgán  verejnej  moci  a  verejnosť
ich často navštevuje
c)  pri  dokončení  novej  budovy,  alebo  významnej   obnove
existujúcej budovy

A-G