Aké sú podmienky na výmenu kondenzačného kotla, alebo kotla na pelety:

Podmienky pre kondenzačné kotle na zemný plyn: je súčasťou komplexnej obnovy RD, t. j. jednotlivé druhy stavebných konštrukcií musia spĺňať pre súčiniteľ prechodu tepla maximálnu hodnotu v zmysle tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2+Z1+Z2; (jednoducho povedané dom musí byť komplet celý zateplený – obvodový múr, podlaha, strop podkrovia, strop nad suterénom a všetky skladby, ktoré sú…