Rodinné domy, ktorým sa môže stať, že nedosiahnú úsporu 30 % pre dotáciu obnovy budov.

Základné podmienky pre dotáciu obnov dom: požiadavka na úsporu primárnej energie je min. 30%  – nie je možné docieliť iba s jedným opatrením zo skupiny A (Opatrenia typu A – výmena okien, zateplenie obvodového muriva, zateplenie stropu nevykurovaného podkrovia, zateplenie strešného plášťa, alebo zateplenie stropu nevykurovaného suterénu), ak nemáte záujem robiť na dome už žiadne…